Kan en röd tråd och Linnés anda bidra till lärares engagemang i Nature of Science?

Document identifier: oai:dalea.du.se:2704
Publication year: 2007
Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 12 Responsible consumption and production
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

I samband med firandet av Linnéjubiléet 2007 görs stora satsningar för att för att intressera allmänhet och ungdomar för naturvetenskap. Ett syfte är att sprida kunskap om vetenskapsprocesser i ”Linnés anda”, vilket innebär att man vill öka nyfikenheten på naturvetenskap, få förståelse för kretivitet och entreprenörskap, inte minst hos det uppväxande släktet. Linnéprojektet och biologiresurscentrum har tagit fram resurser för skolprojekt Linné och projektet Röda tråden finansierar en stor del av de skolprojekt som genomförs i Dalarna. Vid Högskolan Dalarna kommer det att ges två olika kurser, som har till syfte att inspirera lärare till att undervisa om Nature of Science, samt att reflektera över den egna undervisningen. Den ena kursen har med utgångspunkt från Carl von Linné som syfte att engagera lärare från förskola till grundskola. Den andra kursen, som riktar sig till lärarstuderanden och gymnasielärare eller lärare på grundskolans senare år med minst ett års akademiska studier i biologi, problematiserar vetenskapshistoria i biologi genom att studera ”arvet efter Linne och Darwin i modern biologi”. I Röda tråden-projektet genomförs även en högre seminarieserie och i detta kommer erfarenheter av kurserna att utvärderas med utgångspunkt från hur lärare/lärarstuderanden har använt de olika aspekterna av kursernas innehåll för att utveckla och beskriva sin egen undervisning. Är det möjligt att undervisa för nyfikenhet? På vilket sätt kan man understödja och inspirera lärare för att undervisa om naturvetenskap i Linnés anda? Vårt konferensbidrag syftar till att analysera på vad vis de beskrivna kurserna kan bidraga till en större förståelse för vad Nature of Science innebär, samt att diskutera vilka aspekter på Nature of Science, som går att identifiera i Skolprojekt Linné.

Authors

Maria Petersson

Högskolan Dalarna; Biologi
Other publications >>

Jan-Erik Bergh

Högskolan Dalarna; Biologi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata