Nyttan som utgångspunkt för interaktivt arbetsmiljöarbete

Document identifier: oai:dalea.du.se:2608
Keyword: Engineering and Technology, Mechanical Engineering, Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics, Teknik och teknologier, Maskinteknik, Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Publication year: 2004

Authors

Bengt Pontén

Högskolan Dalarna; Arbetsvetenskap
Other publications >>

Ing-Marie Andersson

Högskolan Dalarna; Arbetsvetenskap
Other publications >>

Ann Hedlund

Högskolan Dalarna; Arbetsvetenskap
Other publications >>

Gunnar Rosén

Other publications >>

Mattias Åteg

Högskolan Dalarna; Arbetsvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata