Vem blir långtidsarbetslös?

Document identifier: oai:dalea.du.se:2600
Keyword: Sommarjobbsexperimentet
Publication year: 2007
Abstract:

I ett antal länder har man på senare tid utvecklat statistiska modeller som ett stöd för förmedlarna att förutsäga vilka arbetslösa som riskerar att bli långtidsarbetslösa, s k profiling. I den här rapporten redovisar vi resultaten av att skatta hasardmodeller för att förutsäga vem som riskerar att bli långtidsarbetslös bland dem som registrerar sig som arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Av resultaten framgår det att den skattade modellen lyckas relativt väl med att förutsäga vem som riskerar att bli arbetslös i minst sex månader – träffsäkerheten i prognoser som görs utanför modellens skattningsperiod är nästan 70 %.

Authors

Kenneth Carling

Högskolan Dalarna; Statistik
Other publications >>

Anders Forslund

Other publications >>

Helge Bennmarker

Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata