Smarta försäkringar ger färre trafikolyckor

Document identifier: oai:dalea.du.se:2597
Publication year: 2006
Abstract:

För att uppnå högt ställda trafiksäkerhetsmål måste trafikanterna förmås att sänka hastigheten. Artikeln argumenterar för att smarta försäkringspremier som belönar dem som kör trafiksäkert kan bli ett viktigt instrument för detta ändamål. Försäkringsbolagen blir därmed samhällets agenter i kampen för att successivt minska antalet olyckor.

Authors

Sara Arvidsson

Högskolan Dalarna; Nationalekonomi
Other publications >>

Jan-Eric Nilsson

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata