Rum för eftertanke.

Likheter och skillnader mellan biografen och kyrkan som plats för existentiella frågor.

Document identifier: oai:dalea.du.se:2590
Keyword: Film, Existentiella frågor, Religion, Receptionsstudier, Publikforskning
Publication year: 2007
Abstract:

För den som reflekterar över de religiösa traditionernas försvagade roll och huruvida medier har kommit att ersätta kyrkor och församlingsliv så pekar mina resultat i riktning mot att konsumtion av spelfilm alldeles utmärkt kan innefatta gestaltningar av centrala existentiella frågor som hos individer förankrar föreställningar om livets mening, skuld och ansvar samt moraliska ideal att leva efter i sitt liv här och nu. Men när det gäller människans bearbetning av en dialogens relation till tillvaron som totalitet som den svenske religionspsykologen Hjalmar Sundén en gång uttryckte det, dvs relationen till verklighetens yttersta väsen tycks filmmediet inte utkonkurrera traditionell religion.

Authors

Tomas Axelson

Högskolan Dalarna; Religionsvetenskap
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata