Comparison of OHIP-14 and GOHAI in patients with periodontal disease

Document identifier: oai:dalea.du.se:2588
Keyword: Beteendemedicinska modeller för prediktion och förändring av patienters munhälsobeteende vid parodontal behandling.
Publication year: 2007

Authors

Kerstin Öhrn

Högskolan Dalarna; Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa
Other publications >>

Birgitta Jönsson

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata