Arbetsmiljöarbete i småföretag

samlad kunskap samt behov av forskning och utvecklingsinsatser

Document identifier: oai:dalea.du.se:2574
Keyword: Arbetsmiljö
Publication year: 2005
Abstract:

Föreliggande rapport behandlar specifikt behov av och möjligheter för arbetsmiljöarbete i småföretag och är ett delarbete i tema SMARTA. SMARTA – strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete – ingår i Arbetslivsinstitutets temaverksamhet. SMARTA ska bidra till ett hållbart arbetsliv på arbetsplatser där arbetsmiljöarbetet ses som en resurs för både arbetsplatsen och individen. För arbetsplatsen kan det handla om konkurrenskraft, lönsamhet samt attraktivitet och för individen om hälsa, välbefinnande, kreativitet och förnyelseförmåga. SMARTA tar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöarbete inom olika regioner och branscher. Temat sammanställer inledningsvis kunskapsläget och ger exempel på hur arbetsmiljöarbete kan bedrivas och vidareutvecklas. Ambitionen för FoU-projekt i tema SMARTA är att besvara frågor som: • Hur bör arbetsmiljöarbete integreras i organisationers kärnverksamhet? • Hur bör arbetsmiljöarbete bedrivas? • Hur bör interna och externa aktörer agera för att få till stånd ett hållbart och fungerande arbetsmiljöarbete? Rapporten vänder sig till praktiker och forskare som är intresserade av att få en översiktsbild över arbetsmiljösituationen i småföretag och förutsättningar som krävs för fungerande arbetsmiljöarbete.

Authors

Sten Bornberger-Dankvardt

Other publications >>

Carl-Göran Ohlson

Other publications >>

Ing-Marie Andersson

Högskolan Dalarna; Arbetsvetenskap
Other publications >>

Gunnar Rosén

Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata