En kartläggning av nya material inom trämanufakturindustrin

Förstudie: Träskivor

Document identifier: oai:dalea.du.se:2572
Publication year: 1998

Authors

Birgit Paulsson

Other publications >>

Ing-Marie Andersson

Högskolan Dalarna; Arbetsvetenskap
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata