Polycykliska aromatiska föreningar (PAC) i arbetsmiljö III – PAC i Stockholms gatumiljö. Halter av PAH före och efter en trafikomläggning

Document identifier: oai:dalea.du.se:2563
Publication year: 1992

Authors

C Östman

Other publications >>

U Nilsson

Other publications >>

H Carlsson

Other publications >>

Ing-Marie Andersson

Högskolan Dalarna; Arbetsvetenskap
Other publications >>

L Fahlgren

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata