Måste vi byta livsstil?

Document identifier: oai:dalea.du.se:2552
Keyword: Socialantropologi, Klimatförändringar, Energi, Två steg fram, ett steg tillbaka - Strukturella hinder för boende att minska koldioxidutsläpp och energianvändning för uppvärmning
Publication year: 2007
Abstract:

Ett tungt ansvar för klimatförändringarna läggs ofta på de boende. Människor borde "byta livsstil", sägs det. Men förändring sker sällan så abrupt, menar Annette Henning. Istället borde yrkesgrupper som sysslar med bostäder, värmesystem eller inomhusklimat medvetet stödja de vanor som kan leda oss i en energisnål riktning.

Authors

Annette Henning

Högskolan Dalarna; Energi och miljöteknik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata