Delaktighet i den samordnade vårdplaneringen.

Delprojekt inom S@mS-projektet.

Document identifier: oai:dalea.du.se:2506
Publication year: 2005

Authors

T Graaf

Other publications >>

R Nikula

Other publications >>

A Ehrenberg

Other publications >>

M Ehnfors

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata