Sol och pellet för småhus

Systemutformningen påverkar kraftigt energianvändning och emissioner

Document identifier: oai:dalea.du.se:2460
Keyword: Pellet; Solvärme; småhus; system
Publication year: 2007
Abstract:

Sol och pellet är en mycket bra kombination om systemet utformas på ett bra sätt. Då kan pelletbesparingen bli betydligt större än den insamlade solenergimängden och utsläppen av CO (kolmonoxid) kan nästan halveras jämfört med att elda med enbart pellet. Pellet- och solvärmesystemets utformning är dock avgörande för hur stor energibesparingen med solvärme blir. Det visar ett forskningsprojekt som genomförts vid Centrum för solenergiforskning, Högskolan Dalarna.

Authors

Tomas Persson

Högskolan Dalarna; Miljöteknik
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata