Om militanta Kristusgestalter i Hollywood

Document identifier: oai:dalea.du.se:2421
Keyword: Film, Religion, Populärkultur, Visuell kultur, Medie- och kommunikationsvetenskap
Publication year: 2006

Authors

Tomas Axelson

Högskolan Dalarna; Medie- och kommunikationsvetenskap
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata