Från elev till verksam timmerman - en utvecklingsprocess

Utbildning, yrkeserfarenhet och arbetets attraktivitet

Document identifier: oai:dalea.du.se:2414
Keyword: Engineering and Technology, Mechanical Engineering, Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics, Teknik och teknologier, Maskinteknik, Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Publication year: 2006

Authors

Ann Hedlund

Högskolan Dalarna; Arbetsvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata