När långt borta blir nära

om rörlighet och lokalsamhällets framtid

Document identifier: oai:dalea.du.se:2412
Keyword: Rörlighet, Urbäddning, Flyttningar, Regionalpolitik, Demografi, Räckhåll, Plats, Lokalsamhälle
Publication year: 2006

Authors

Helena Kåks

Other publications >>

Erik Westholm

Högskolan Dalarna; Kulturgeografi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata