Film, visualitet och världsarv in spe - Skildringar av Falun med omnejd från 1960-talet och framåt

Sven Nilsson revisited

Document identifier: oai:dalea.du.se:2394
Keyword: Vems världsarv? Visuell kulturarvsförmedling och föreställning om lokal identitet
Publication year: 2006

Authors

Cecilia Mörner

Högskolan Dalarna; Medie- och kommunikationsvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata