Självbilder

Filmer från Västmanland

Document identifier: oai:dalea.du.se:2393
Keyword: Filmhistoria, Filmforskning, Arkivforskning, Amatörfilm, Dokumentärfilm, Regional identitet, Kulturarv, Självbild, Penta Plus, Svenska Filminstitutet, Filmarkivet i Grängesberg, Västmanland, Den ståndaktiga familjen: privatfilmande som re-nomiseringsprojekt
Publication year: 2006
Abstract:

Boken är resultatet av ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och forskare inom det regionala nätverket Penta Plus. Den inleder en förlagsserie om forskning vid SFI:s arkiv i Grängesberg för icke-biografdistribuerad film. En kort redogörelse för projektets bakgrund, uformning och syfte följs av två delstudier. Uifrån begreppen kulturarv och identitet jämför den första bilder av Västmanland i filmen Salabygd (1953) med nutida länslanseringar. Den andra delstudien analyserar ett stort antal privatfilmer från 1960- 70- och 80-talen. I detta digra material studeras i synnerhet individers förhållande till kamera och motiv.

Authors

Cecilia Mörner

Högskolan Dalarna; Medie- och kommunikationsvetenskap
Other publications >>

Mats Jönsson

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata