Gagnefsmodellen - Flexibel vuxenutbildning i samverkan med näringsliv och organisationer - En utvärderande studie

Document identifier: oai:dalea.du.se:2380
Keyword: Flexibel vuxenutbildning i samverkan med näringslivet, Utbudsstyrd kompetensutveckling, Utbildningsmodell
Publication year: 2006

Authors

Mats Lundgren

Högskolan Dalarna; Pedagogiskt arbete
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata