En lägesbeskrivning avseende arbetslag på två gymnasieskolor i Gävle. Rapport II från SABO-2-projektet

Document identifier: oai:dalea.du.se:238
Publication year: 1999

Authors

Leif Bretell

Other publications >>

Jan-Erik Liljergren

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata