Social konstruktivism i elementär aritmetik

kan elever i år 2-5 göra skriftliga beräkningar utan de traditionella uppställningarna?

Document identifier: oai:dalea.du.se:237
Publication year: 2000

Authors

Rolf Hedrén

Högskolan Dalarna; Pedagogiskt arbete
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata