När folkhögskolan möter högskolan -Erfarenheter från en forskningscirkel om pedagogiska praktiker

Document identifier: oai:dalea.du.se:2361
Keyword: Folkhögskolepedagogik, Högskolepedagogik, Bildning, Vidgat tillträde, Breddad rekrytering
Publication year: 2006
Abstract:

Utvecklingen och framväxten av det sk informationssamhället har medfört att det svenska högskolesystemet har byggts ut. Ny grupper av studenter söker sig till högskolan. Från drygt 40.000 studenter i mitten av 60-talet finns idag över 400.000 studenter vid våra högskolor och universitet. Ett vidgat tillträde till högre utbildning ställer flera nya och utmanande frågor. Har så många människor motiv och förmåga att ta sig an högskolestudier? Är utbygnaden motiverad och löner den sig? Hur skall gymnasieskola och vuxenutbildning förbereda de kommande studenterna på ett bra sätt? Behöver så många utbilda sig, eller med andra ord, passar alla dessa nya studenter för högskolans krav? Är högskolan verkligen intresserad av att anpassa sig och ge dessa nya grupper tillträde till den högre utbildningen? Dessa och andra frågor, som utgår från den nya situation som högskolan befinner sig i, diskuterade och bearbetade en grupp lärare från Högskolan Dalarna och fem av Dalarnas folkhögskolor i en forskningscirkel. Syftet med detta paper är att sammanfatta erfarenheterna från forskningscirkeln.

Authors

Björn Ericson

Other publications >>

Mats Lundgren

Högskolan Dalarna; Pedagogik
Other publications >>

Bertil Olsson

Högskolan Dalarna; Företagsekonomi
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata