En lägesbeskrivning avseende arbetslag på två gymnasieskolor i Gävle. Delstudie 3, Rapport IV från SABO-2-projektet

Document identifier: oai:dalea.du.se:231
Publication year: 2001

Authors

Leif Bretell

Other publications >>

Jan-Erik Liljegren

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata