Ett praktikperspektiv på hantering av mjukvarukomponenter

Document identifier: oai:dalea.du.se:2291
Keyword: Informationssystem, Systemutveckling, Komponentbaserad systemutveckling, Komponenthantering, återanvändning, Mjukvarukomponenter
Publication year: 2006
Abstract:

Avhandlingen har resulterat i en praktikteori (verksamhetsteori). En sådan teori har betydelse i det praktiska arbetet att utvärdera och utveckla verksamheter där komponentbaserad systemutveckling bedrivs. I avhandlingen presenteras hur en intern IT-verksamhet kan bedrivas för att möta nya krav på effektivitet, förändringsbarhet, kvalitet och säkerhet.

Authors

Amra Halilovic

Högskolan Dalarna; Informatik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata