Den Arkiverade Naturen

lösningar på forntidens gåtor kan finnas i naturen

Document identifier: oai:dalea.du.se:2286
Keyword: Naturligt arkiv, Kvartärgeologi, Holocen, Paleoekologi
Publication year: 2006
Abstract:

I dag kan man med stor säkerhet utnyttja fossil för att spåra miljöförändringar genom årtusenden. I naturen arkiveras hela tiden information om, miljön och klimatet i form av rester efter växter och djur. Även människans påverkan genom årtusenden går att spåra på samma sätt. Den information man får fram är även viktig för förståelsen av dagens och framtidens stora miljöfrågor.

Authors

Magnus Hellqvist

Högskolan Dalarna; Naturgeografi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata