Forskningscirklar - en arena där lärares syn på vad deras arbete resulterar i kan utmanas.

Paper presented at NFPS:s conference in Copenhagen 7-9 March, 2003

Document identifier: oai:dalea.du.se:217
Keyword: Forskningscirklar, Skolutveckling
Publication year: 2003
Abstract:

Lärare kan i första hand antas bilda sig sin uppfattning om resultatet av sitt arbete genom vad de kan observera av det som sker med deras elever. Vad har då denna erfarenhetsbaserade kunskap för betydelse för hur de uppfattar sitt arbete? I Sverige har t ex forskningscirklar använts i skolan, där lärare arbetar tillsammans med forskare, för att bearbeta frågeställningar som lärare möter i sin vardag. Kan forskningscirklar då vara ett sätt att utmana lärares syn på vilka resultat som deras arbete leder till? Från dessa utgångspunkter förefaller det vara relevant att ställa frågan om dessa sk forskningscirklar också kan vara en mötesplats där lärares syn på vilka resultat som deras arbete leder till utmanas? Följande frågeställning formuleras: • På vilken utsträckning kan forskningscirklar fungera som ett sätt att öppna nya infallsvinklar på hur lärare ser på resultatet av sitt arbete?

Authors

Mats Lundgren

Högskolan Dalarna; Pedagogiskt arbete
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata