Att lära för arbetslivet - ALFA-projektet - en utvärderande fallstudie

Document identifier: oai:dalea.du.se:216
Keyword: Projekt läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi
Publication year: 2003

Authors

Mats Lundgren

Högskolan Dalarna; Pedagogiskt arbete
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata