Att åldras på en småbrukargård på 1800-talet och idag

Document identifier: oai:dalea.du.se:2146
Keyword: Äldreomsorg, Undantag, Bondedagbok, Småbrukare, Garpenberg
Publication year: 2006

Authors

Anna Götlind

Högskolan Dalarna; Historia
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata