Learning Center vid Högskolan Gävle - en utvärderande fallstudie

Document identifier: oai:dalea.du.se:212
Keyword: Social Sciences, Educational Sciences, Pedagogy, Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik
Publication year: 2003

Authors

Mats Lundgren

Högskolan Dalarna; Pedagogiskt arbete
Other publications >>

Jan Svärdhagen

Högskolan Dalarna; Pedagogik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata