Geologisk rapport för Vintrosa och Sanna, Örebro län

Document identifier: oai:dalea.du.se:2110
Keyword: Geologi, Jordarter, Örebro län, Vintrosa, Sanna, Arkeologisk utgrävning, E18, Miljöhistoriska studier av förhistoriska bosättningar i Mälardalsregionen
Publication year: 2006
Abstract:

Rapporten är en sammanställning av geologin, speciellt jordarterna, runt platserna Vintros och Sanna väster om Örebro. Inför utbyggnaden av E18 mellan Örebro och Oslo, utförde Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) arkeologiska slutundersökningar på platserna Vintrosa och Sanna. Båda dessa platser har en speciell jordartsgeologi och en del frågor uppstod i samband utgrävningen.

Authors

Magnus Hellqvist

Högskolan Dalarna; Naturgeografi
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata