Problembased learning for blind individuals

Document identifier: oai:dalea.du.se:2099
Keyword: Medical and Health Sciences, Health Sciences, Medicin och hälsovetenskap, Hälsovetenskaper
Publication year: 2006

Authors

Janeth Leksell

Högskolan Dalarna; Omvårdnad
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata