Kvinnliga röster från en manlig värld en intervjustudie om kvinnliga ingenjörer i Dalarnas industri

Document identifier: oai:dalea.du.se:209
Publication year: 2003

Authors

Maria Bergman

Högskolan Dalarna; Pedagogiskt arbete
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata