Analys av fynd av mollusker från Trekanten.

Document identifier: oai:dalea.du.se:2087
Keyword: Trekanten, Mollusker, Snäckor, Musslor, Stolphål, Nedgrävningar, Geologiska och miljöhistoriska undersökningar genom palaeoentomologiska analyser längs ny motorväg (E4) mellan Uppsala och Tierp, Uppland, sydöstra Sverige
Publication year: 2006

Authors

Magnus Hellqvist

Högskolan Dalarna; Naturgeografi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata