Film och existentiella frågor

En empirisk studie om film i människors liv med sociokognitiv inriktning

Document identifier: oai:dalea.du.se:2033
Keyword: Film, Livsåskådning, Populärkultur, Ungdomskultur, Receptionsstudier
Publication year: 2005

Authors

Tomas Axelson

Högskolan Dalarna; Medie- och kommunikationsvetenskap
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata