Film som redskap för livstolkning

Exempel från vardagslivet

Document identifier: oai:dalea.du.se:2029
Keyword: Film, Populärkultur, Ungdomskultur, Receptionsforskning
Publication year: 2005

Authors

Tomas Axelson

Högskolan Dalarna; Medie- och kommunikationsvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata