Effektivitetsförluster av skatter

De vanliga måtten är irrelevanta och leder till systematiska överskattningar

Document identifier: oai:dalea.du.se:2028
Keyword: Social Sciences, Economics and Business, Business Administration, Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Företagsekonomi, Excess burden of taxes; Deadweight loss of taxes; Efficiency loss of taxes
Publication year: 2006

Authors

Roland Granqvist

Högskolan Dalarna; Företagsekonomi
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata