Paid work, education and competence

Social workers' interviews with male and female clients applying for income support

Document identifier: oai:dalea.du.se:1980
Publication year: 2006
Abstract:

Artikeln behandlar hur samtal i socialt arbete bidrar till att konstruera mäns och kvinnors positioner i genussystemet. Samtalsanalys har använts för att studera svenska socialarbetares samtal med manliga och kvinnliga klienter. Resultaten visar att kvinnorna ges relativt lite stöd för att få arbete. Mycket mer uppmärksamhet ägnas männen och deras möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Authors

Christian Kullberg

Högskolan Dalarna; Social omsorg
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata