Vad är värt att veta?

Om mystikern Jalal al-din Rumis syn på kunskap och vetande

Document identifier: oai:dalea.du.se:1975
Keyword: Rumi, Sufism, Skelögd, Enhet, Intellekt
Publication year: 1999

Authors

Gudmar Aneer

Högskolan Dalarna; Religionsvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata