Högskolans behov av pedagogisk förnyelse

Document identifier: oai:dalea.du.se:1972
Keyword: Breddad rekrytering, Akademisk introduktion, Bildande undervisning, Reflektion, Forskningscirkel
Publication year: 2005
Abstract:

Med anledning av regeringens proposition "Den öppna högskolan" startades ett antal utbildningsprojekt på Högskolan Dalarna för att rekrytera nya grupper och ge dem det stöd och den hjälp de behöver för att de skall bli kvar och fullfölja sina studier. Ett av projekten är Förberedelseåret som genomfördes i samarbete med länets folkhögskolor. Projektets bärande idé var att skapa en reflekterande gemenskap med lärare från högskolan och folkhögskolan.

Authors

Bertil Olsson

Högskolan Dalarna; Företagsekonomi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata