Turskidåkares värdering av externaliteter från skoter

Document identifier: oai:dalea.du.se:1942
Publication year: 2000

Authors

Tobias Heldt

Högskolan Dalarna; Nationalekonomi
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata