Är Kerbela-dramat en myt?

Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser

Document identifier: oai:dalea.du.se:1913
Keyword: Humanities, Philosophy, Ethics and Religion, Religious Studies, Humaniora, Filosofi, etik och religion, Religionsvetenskap, Husayn, Karbala, Lauri Honko, Martyrskap, Myt, Mytteori, Shia
Publication year: 1997
Abstract:

Artikeln diskuterar begreppet myt i islam. Traditionella definitioner fokuserar berättelsernas innehåll snarare än deras funktion. Detta gör att de flesta berättelser som för muslimer är grundläggande för deras tro utesluts ur katgorin myter. I artikeln analyseras Karbala-myten med hjälp av L. Honkos fyra mytkriterier. Slutsatsen av analysen är att, ur ett funktionellt perspektiv kan denna berättelse betraktas som en myt för shi´itisk islam. Till sist nämns också några andra islamiska berättelser som i funktionell mening kanske också kan räknas som myter.

Authors

Torsten Hylén

Högskolan Dalarna; Religionsvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata