Visualisering av regionförstoring med GIS

Document identifier: oai:dalea.du.se:1815
Keyword: Social Sciences, Social and Economic Geography, Human Geography, Samhällsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Kulturgeografi, Regionförstoring, Visualisering, Individuella lokala arbetsmarknader, General Microdata Analysis - methods, Allmänt Mikrodataaanalys - metod
Publication year: 2006

Authors

Johan Håkansson

Högskolan Dalarna; Kulturgeografi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata