Recension av Nils Erik Enkvist, ’Stilforskning och stilteori’ (1974)

tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning

Document identifier: oai:dalea.du.se:1777
Keyword: Humanities, Languages and Literature, General Literature Studies, Humaniora, Språk och litteratur, Litteraturvetenskap
Publication year: 1977

Authors

Bo G Jansson

Högskolan Dalarna; Litteraturvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata