Försök med arginingödsling och ett beläggningsskydd för att minska plantskador av snytbagge, Hylobius abietis (L.)

Uppdrag av Holmen Skog Ab och Robigus AB

Document identifier: oai:dalea.du.se:1760
Publication year: 2002

Authors

Claes Hellqvist

Högskolan Dalarna; Träteknologi
Other publications >>

G. Nordlander

Other publications >>

H. Nordenhem

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata