Plantstorleks-/sticklingsförsök. Planterade våren 2000 och våren 2001. Inventerade hösten 2002

Uppdrag Stora Enso

Document identifier: oai:dalea.du.se:1758
Publication year: 2002

Authors

Christer Nyström

Other publications >>

Lars Håkansson

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata