Rotutveckling för tallplantor odlade i olika behållartyper

Uppdrag SCA

Document identifier: oai:dalea.du.se:1735
Publication year: 2001

Authors

Anders Lindström

Högskolan Dalarna; Träteknologi
Other publications >>

Lars Håkansson

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata