Jämförelse av rotutveckling och rotmorfologi hos Starpot, Hiko och barrotsplantor

uppdrag hos MoDo Skog AB

Document identifier: oai:dalea.du.se:1697
Publication year: 1999

Authors

Anders Lindström

Högskolan Dalarna; Träteknologi
Other publications >>

Lars Håkansson

Other publications >>

Claes Hellqvist

Högskolan Dalarna; Träteknologi
Other publications >>

Marianne Vemhäll

Högskolan Dalarna; Träteknologi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata