Uttag av skogsbränsle från slutavverkningar - Långa toppar eller GROT?

Studie genomförd i W-län avseende arbetsprestationer, kostnader, skogsägarnetton m.m.

Document identifier: oai:dalea.du.se:1666
Publication year: 2005

Authors

Jan-Erik Liss

Högskolan Dalarna; Träteknologi
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata