Färg och missfärgning hos sågad björk

- Variation samt effekter av avverkningstidpunkt, lagring av timmer och torkning av sågad vara

Document identifier: oai:dalea.du.se:1663
Keyword: Ljushet, Färgmättnad, Kulör, Missfärgning, Stocklagring, Brädgårdstorkning Lightness, Colour saturation, Colour, Discolouring, Timber storage, Yard drying
Publication year: 2005
Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 15 Life on landSDG 2 Zero hunger
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

Variation i björkvirkets färg beror på art, läge i träd, ursprung och lagringstid. Vårtbjörk har en mörkare färg än glasbjörk, men livligare struktur och glans. Timmer hugget under tillväxtsäsongen bör sågas färskt eller lagras högst en månad. Vid brädgårdstorkning är god luftcirkulation och skydd för väta och direkt solljus väsentligt. Strövirkets färskhet är av stor betydelse för att undvika fuktfärgning av virket. Variation in birch colours depend on species, position in tree, origin and the storage period. White birch is darker than hairy birch but with a lively structure and shine. During vegetation period timber storage exceeding one month should be avoided. Air circulation, protection from rain and direct sunlight are essential for yard drying. Freshness of stickers used for stacking is important to avoid water marks on wood surface.

Authors

Erik G. Ståhl

Other publications >>

Ulf Karlmats

Other publications >>

Dag Olsson Tegelmark

Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata