Insektsanalys av brunnen A9952 från Vaxmyra

Document identifier: oai:dalea.du.se:1635
Keyword: Vaxmyra, E4:an, Uppland, Insektanalys, Brunn, Geologiska och miljöhistoriska undersökningar genom palaeoentomologiska analyser längs ny motorväg (E4) mellan Uppsala och Tierp, Uppland, sydöstra Sverige
Publication year: 2005
Abstract:

Vid utgrävningen av boplatsen Vaxmyra (RAÄ 326) har analys utförts av lämningar efter insekter i jordprover från anläggningen brunn A9952. Ur brunnen blev sammanlagt tre lager provtagna, vilka numrerats från botten av brunnen till markytan MP 1, MP 2 respektive MP 3. I samma lager i brunnen har även makrofossila växter analyserats. Syftet med analysen av insekter var dels att se hur brunnen hade utnyttjats under dess användning, att tolka den omgivande boplatsens närmiljö och eventuellt indikationer på det omgivande landskapets miljö.

Authors

Magnus Hellqvist

Högskolan Dalarna; Naturgeografi
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata