Recension av Anders Öhman, ’Apologier: en linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von Krusenstjerna’

tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning

Document identifier: oai:dalea.du.se:1612
Keyword: Humanities, Languages and Literature, General Literature Studies, Humaniora, Språk och litteratur, Litteraturvetenskap
Publication year: 2002

Authors

Bo G Jansson

Högskolan Dalarna; Litteraturvetenskap
Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata